18 Tháng Tư 2014   Trang chủ | Tiện ích | Thư viện | Cấu trúc site | Liên hệ | Đăng Nhập

CÔNG TY CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG CNS   
Giải pháp quản trị doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam 
Chào mừng khách Tìm kiếm | Kích hoạt chủ đề | Danh sách thành viên

Thủ tục đăng ký mẫu hóa đơn tự in Lựa chọn · Hiển thị
trogiupketoan.com
Đã đưa lên: Thursday, September 23, 2010 1:04:42 PM
Xếp hạng: Thành viên cấp 2
Nhóm: Member

Đã kết nối: 9/17/2010
Post bài: 14
Points: -152

Theo quy định tại tiết 2, mục V, phần B, Thông tư 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn thì thủ tục đăng ký sử dụng hoá đơn tự in như sau:

    Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có nhu cầu tự in hoá đơn để sử dụng phải có hồ sơ đăng ký tự in hoá đơn gửi cơ quan thuế  có thẩm quyền. Hồ sơ tự in hoá đơn bao gồm:

    - Công văn đăng ký sử dụng hoá đơn tự in (theo mẫu quy định).

    - Mẫu hoá đơn do tổ chức, cá nhân tự thiết kế. Mỗi một loại mẫu hoá đơn do tổ chức, cá nhân tự thiết kế phải có đủ các chỉ tiêu sau:

    - Ký hiệu, số hoá đơn, tên, địa chỉ, mã số thuế của đơn vị bán hàng.

    - Ký hiệu, số hoá đơn, tên, địa chỉ, mã số thuế của đơn vị mua hàng.

    - Tên hàng hoá, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, tiền hàng, thuế xuất GTGT, tiền thuế GTGT, tổng cộng tiền thanh toán (nếu là hoá đơn bán hàng thông thường thì không cần chỉ tiêu thuế xuất GTGT, tiền thuế GTGT).

    - Hoá đơn ít nhất phải có 03 liên: Liên 1 lưu ở cuống quyển hoá đơn; Liên 2 giao cho người mua hàng; Liên 3 nội bộ.

    - Những nội dung đặc thù, biểu tượng của đơn vị có thể đưa vào mẫu hoá đơn. Tổ chức, cá nhân sử dụng hoá đơn song ngữ thì phải in tiếng Việt trước, tiếng nước ngoài sau.

    - Sơ đồ địa điểm sản xuất, kinh doanh, văn phòng giao dịch do tổ chức, cá nhân tự vẽ có xác nhận và cam kết của người đứng đầu.

    - Hợp đồng thuê nhà (nếu có).

    - Các bản sao không phải công chứng: Giấy phép đăng ký kinh doanh, Chứng minh nhân dân của người đứng đầu tổ chức, cá nhân.

    - Giấy chứng nhận đăng ký thuế bản chính kèm theo bản Photocopy.

    - Nơi in hoá đơn, tổ chức, cá nhân tự chọn nhà in cho phù hợp theo danh sách do cơ quan thuế cung cấp.

    Cơ quan thuế sau khi nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân trong vòng 05 ngày (ngày làm việc) phải có trách nhiệm kiểm tra sự tồn tại thực tế của tổ chức, cá nhân để làm thủ tục chấp thuận việc đăng ký mẫu hoá đơn tự in.

    Tổ chức, cá nhân  trước khi in hoá đơn tự in lần tiếp theo phải đăng ký in với cơ quan thuế nơi chấp thuận việc đăng ký mẫu hoá đơn của tổ chức, cá nhân. Thủ tục đăng ký in bao gồm:

    - Công văn của tổ chức, cá nhân đăng ký in hoá đơn tự in. công văn phải nêu rõ: loại hoá đơn ; ký hiệu; từ số hoá đơn đến số hoá đơn.

    - Hợp đồng in, thanh lý hợp đồng in lần trước( kế tiếp lần in này).

    - Sổ theo dõi tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng hoá đơn tự in.

    - Báo cáo sử dụng hoá đơn, số hoá đơn tồn đã in đợt trước.

    Tổ chức, cá nhân  trước khi sử dụng hoá đơn tự in phải đăng ký lưu hành hoá đơn tự in với cơ quan thuế nơi sử dụng hoá đơn. Thủ tục đăng ký lưu hành hoá đơn bao gồm:

    - Công văn của tổ chức, cá nhân đăng ký lưu hành hoá đơn tự in. công văn phải nêu rõ: loại hoá đơn lưu hành ; ký hiệu; từ số hoá đơn đến số hoá đơn. Mẫu từng loại hoá đơn lưu hành, thời gian bắt đầu lưu hành.

    - Công văn cơ quan thuế chấp thuận cho đơn vị, cá nhân sử dụng mẫu hoá đơn tự in (bao gồm mẫu hoá đơn cơ quan thuế chấp thuận).

    - Hợp đồng in, thanh lý hợp đồng in các loại hoá đơn đăng ký lưu hành.

    - Sổ theo dõi tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng hoá đơn tự in.

    Cơ quan thuế (nơi tổ chức, cá nhân lưu hành hoá đơn tự) căn cứ váo nhu cầu sử dụng và việc chấp hành quy định về quản lý, sử dụng hoá đơn của tổ chức, cá nhân mà quy định số lượng hoá đơn được đăng ký lưu hành sử dụng theo từng kỳ từ 1 đến 3 tháng.

Tổ chức, cá nhân  phải làm thủ tục đăng ký mẫu hoá đơn lại nếu có sự thay đổi sau:

    - Đăng ký thêm mẫu hoá đơn
    - Huỷ bỏ mẫu hoá đơn đã đăng ký sử dụng.

    - Bổ sung, thay đổi các chỉ tiêu mẫu hoá đơn đã đăng ký 

    - Thay đổi địa chỉ, tên cơ quan.
    - Thay đổi nhà in.
Thủ tục đăng ký bao gồm:
    - Công văn đăng ký sử dụng mẫu hoá đơn tự in.

    - Mẫu hoá đơn  đăng ký thêm, mẫu hoá đơn cần huỷ bỏ hoặc thay đổi so với mẫu cũ.

    - Sơ đồ địa điểm sản xuất kinh doanh mới (nếu thay đổi có)

    - Đăng ký nhà in (nếu cần thay đổi nhà in)

    - Công văn cơ quan thuế đã chấp thuận cho dùng hoá đơn tự in.

    - Sổ đăng ký lưu hành mẫu hoá đơn tự in, mẫu số: ST- 25/HĐ.

    Đối với các Tổng công ty, tập đoàn, liên hiệp có nhiều Công ty, xí nghiệp, đơn vị, chi nhánh đóng ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc TW thì đăng ký sử dụng hoá đơn tự in với Tổng cục Thuế. Đối với các tổ chức, cá nhân khác đăng ký sử dụng hoá đơn tự in tại các Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

    Căn cứ vào khoản III phần B Thông tư số: 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số: 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn, quy định:

 
5.1 Tổ chức nhận in hoá đơn phải có đủ các điều kiện sau:

    - Giấy phép hành nghề in của cơ quan có thẩm quyền.

    - Có đủ thiết bị, năng lực để in hoá đơn theo quy định của pháp luật.

    - Được Tổng cục Thuế chấp thuận bằng văn bản.
    Thủ tục để được chấp thuận in hoá đơn:

    Được Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xem xét năng lực thực tế của nhà in, hướng dẫn nhà in làm thủ tục đăng ký in hoá đơn với Tổng cục Thuế. Thủ tục đăng ký gồm:

    - Công văn đề nghị, can kết việc tổ chức in hoá đơn.

    - Thống kê thiết bị và năng lực in hiện có.
    - Giấy chứng nhận đăng ký thuế ( bản sao).

    - Giấy phép đăng ký kinh doanh ngành in ( bản sao).

5.2- Trách nhiệm của tổ chức được phép nhận in hoá đơn

    Tổ chức được phép nhận in hoá đơn khi in hoá đơn phải thực hiện đúng các yêu cầu sau:

    - In đúng mẫu hoá đơn đã được Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) chấp thuận bằng văn bản và mẫu đó phải được người có thẩm quyền ký duyệt.

    - Phải in theo đúng hợp đồng in đã ký với bên đặt in về: số lượng, ký hiệu, số thứ tự…

    -  Khi in xong phải thực hiện thanh lý hợp đồng, thanh huỷ các bản kẽm, sản phẩm in thừa, in hỏng.

    - Mở sổ theo dõi tình hình đặt in hoá đơn, định kỳ hàng quý lập và gửi báo cáo cho cơ quan thuế về số lượng hoá đơn đã in của từng tổ chức, cá nhân đặt in

5.3 Danh sách các công ty, xí nghiệp in được phép in hoá đơn (vé, thẻ ) tự in

Ban hành theo công văn số: 3670  TCT/AC ngày 15/10/2003 của Tổng cục Thuế

 
STT
TÊN CÔNG TY IN
ĐỊA CHỈ KINH DOANH
GHI CHÚ
01
Công ty in Tài chính
Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
 
02
Công ty mặt trời vàng

tầng 14 , toà nhà FORTUNA TOWER 6 b-Láng Hạ - HNội

 
03
Công ty in Bưu điện  
564 đường Nguyễn Văn Cừ, Gia Lâm, Hà Nội
 
04

Công ty phát hành biểu mẫu thống kê- Tổng cục Thống kê

Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.
 
05

Công ty Mỹ thuật TW-Bộ văn hoá thông tin.

Số 1,Giang Văn Minh, Ngõ Núi Trúc, Đống Đa, Hà Nội.

 
06

Xí nghiệp in vé Hà Nội - Liên hiệp Đường sắt Việt Nam.

126 Lê Duẩn-Hà Nội.
 
07
Công ty in hàng không
Sân bay Gia Lâm-Hà Nội
 
08

Xí nghiệp Bản đồ 1 - Công ty Trắc địa Bản đồ.

Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội.
 
09
Công ty in Tổng hợp Hà Nội.
67 Phó Đức Chính, Ba Đình, Hà Nội.
 
10
Viện kỹ thuật công an- Bộ Công an.

82 đường Chiến Thắng, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.

 
11
Công ty SX-dịch vụ- thương mại Đức Tiến.

Số 1, Nguyên Khiết- 299 Long Biên, phường Phúc Tân, Hoàn kiếm, Hà Nội.

 
12

Công ty TNHH Du lịch - Thương mại - Quảng cáo Hà Việt

12 Châu long, Ba Đình, Hà Nội
 
13

Công ty in và Văn hoá phẩm - Tổng công ty in Việt Nam

83 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, T.P Hà Nội

 
14

Công ty Đầu tư Thương mại Dịch vụ Ngân hàng

Số 10 Chùa Bộc, quận Đống Đa, Hà Nội
chỉ in vé xổ số
15
Công ty In Nam Định. 
 57 Quang Trung, T.P Nam Định, tỉnh Nam Định
 
16
Công ty in Quảng Ninh

đường Nguyễn Văn Cừ , phường Hồng Hà, TP Hạ Long.

 
17
XN 951, Ban cơ yếu Chính phủ
Xuân Hoà, Mê Linh, Vĩnh Phúc
 
18

Xí nghiệp in và phát hành biểu mẫu Nghệ An.

Số 5 đờng Trường Thi,  TP Vinh, tỉnh Nghệ An

 
19
Công ty in Nghệ An
216 Trần Phú, T.P Vinh
 
20
Công ty in Ba Đình
96 Lê Hoàn, T.P Thanh Hoá
 
21
Nhà In Báo Thanh Hoá

Số 3, Nguyễn Du, phường Điện Biên, T.P Thanh Hoá

 
22
Công ty in Thống kế và SX bao bì Huế
18 Phạm Hồng Thái, T.P Huế
 
23
 Công ty in Bình Định

114 Tăng Bạt Hổ, T.P Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

 
24
XN in tỉnh Gia Lai

112 Lê Lợi, TX Pleiku, tỉnh Gia Lai

 
25
Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn

34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phờng Đa Cao, quận 1 ,T.P HCM

địa chỉ mới
26
Công ty in Tài chính Chi nhánh tại TP HCM

22 Tôn Thất Thuyết, phờơng 16, quận 4, T.P HCM

 
27
XN in Tài chính, Sở Tài chính VG T.P HCM
717 Trần Hưng Đạo, quận 5, T.P HCM
 
28
XN in Thống kê TP HCM
750, đường Hồng Bàng, quận 11, TP HCM
 
29
Nhà In Ngân hàng II
422 Trần Hưng Đạo, quận 5, T.P HCM
 
30
Công ty cổ phần Viễn Thông VTC
750 Điện Biên Phủ, quận 10, T.P HCM
Chỉ in các loại vé, thẻ có mệnh giá
31

Công ty văn hoá Tổng hợp Bến Thành-TCTy Bến Thành

142 Pasteur, Phường Bến Nghé, quận 1, T.P HCM

 
32

Công ty TNHH Thương mại và SX Nguyễn Xương Thịnh

21A-21A1, Luỹ Bán Bích, P.Tân Thới Hoà, Q. Tân Phú, T.P HCM

địa chỉ mới
33
Công ty XSKT và dịch vụ in Đà Nẵng
18Yên Bái, quận Hải Châu, T.P Đà Nẵng
 
34
XN in Hà Tĩnh
Phường Nam Hà, TX Hà tĩnh
 
35
XN in Kon - Tum

195A Lê Hồng Phong, TX Kon-Tum

 
36

Công ty in- Phát hành sách và thiết bị trường học Qung Trị

51 Lê Lợi - Đông Hà, Quảng Trị
 
37
XN in Phan Rang

19 Nguyễn Trãi, TX Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận

 
38
Công ty Cổ phần An Giang

53/5 Trần Hưng Đạo, xã Mỹ Thạnh, T.P Long Xuyên, tỉnh An Giang

 
39
XN in Quảng Bình

Phường Bắc Lý, TX Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

 
40
XN in Hưng Yên

60 Phạm Ngũ Lão, phường Quang Trung, TX Hưng Yên

 
41
Nhà in Báo Hải Phòng
Số 8 Đà Nẵng, T.P Hải Phòng
 
42
XN in Tổng hợp Cần Thơ
218, đường 30/4, T.P Cần Th
 
43

Công ty cổ phần in Hoàng Lê Kha - Tây Ninh

83 Hoàng Lê Kha, phờng 3, TX Tây Ninh
 
44
Công ty XSKT dịch vụ Bình Dương

01 Huỳnh Văn Nghệ, TX Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

 
45
XN in Trần Ngọc Hy- Cà Mau
98 Lý thường Kiệt, phường 7, tỉnh Cà Mau
 
46
XN in Phú Thọ

Phường Gia Cẩm, T.P Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

 
47
XN in Đăk - Lăk

45 Nguyễn Tất Thành, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk – Lăk.

 
48
XN in Đồng Tháp

212 Lê Lợi, phường 3, TX Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

 
49
XN in Nguyễn Văn Thảnh

48 Nguyễn Huệ, phường 2, TX Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

 
50
XN in Tổng hợp Phú Yên

Đại lộ Hùng Vương, phường 7, TX Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên

 
51
XN in Bắc Giang

53 Nguyễn Khắc Nhu, phường Trần Nguyên Hãn, TX Bắc Giang

 
52
Công ty in Thái Nguyên

Phường Quang Trung, TX Thái Nguyên, tỉnh Bắc Thái

 
53
XN in Tuyên Quang
Km 2, đờng 17/8, TX Tuyên Quang
 
54
XN in Tiền Giang

Số 10, đờng Học Lạc, phường 3, TP Mỹ Tho.

 
55
Công ty Văn hoá Tổng hợp Trà Vinh

72 A Trần Phú, phường 3, TX Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

 
56
Công ty TNHH Hi Nam

9B Nguyễn Trung Trực, T.P Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

 
57
Công ty in và phát hành sách Lâm Đồng
18-20 khu Hoà Bình, T.P Đà Lạt
 
58
XN in Lào Cai

Phường Kim Tân, thị xã Lào Cai, tỉnh Lào Cai

 

Tài trợ
Đã đưa lên: Thursday, September 23, 2010 1:04:42 PM
Liên hệ hỗ trợ phần mềm CNS: HÀ NỘI:(84.4) 3 556 2003; Hoặc CNS TP.HỒ CHÍ MINH:(84.8) 6 273 8646
mr.lee
Đã đưa lên: Saturday, October 23, 2010 10:51:26 AM
Xếp hạng: Administration
Nhóm: Administration

Đã kết nối: 8/30/2010
Post bài: 5
Points: 86
Địa điểm: Vietnam
Các bạn tham khảo thêm nội dung sau:
 
Hồ sơ đăng ký sử dụng hoá đơn tự in gồm :
  • Công văn đăng ký sử dụng hoá đơn tự in ( mẫu số 02/TI).
  • Mẫu hoá đơn do tổ chức, cá nhân tự thiết kế
  • Sơ đồ địa điểm kinh doanh ( do Doanh nghiệp tự vẽ)
  • Bản photocopy giấy chứng nhận đăng ký thuế ( mẫu số 10-MST)có xác nhận sao y bản chính của tổ chức kinh doanh )
  • Bản photocopy Giấy phép đăng ký kinh doanh
  • Bản photocopy chứng minh nhân dân của người đứng đầu tổ chức.

Hồ sơ đăng ký lưu hành mẫu hoá đơn lần tiếp theo:

  • Công văn đăng ký sử dụng hoá đơn tư in ( mẫu số : 05/TI).
  • Sổ theo dõi tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng hoá đơn tư in ( mẫu số : ST 25 )
  • Photocopy số hoá đơn đầu tiên( số hoá đơn tiếp theo được duyệt đợt đăng ký trước


Xem thêm các sản phẩm dịch vụ của CNS:
Phần mềm quản lý doanh nghiệp
Phần mềm kế toán
Phần mềm kế toán xây dựng
Phần mềm kế toán quản trị
Phần mềm kế toán thương mại
Phần mềm kế toán sản xuất
Phần mềm quản lý nhân sự
Phần mềm quản lý kho
Phần mềm quản lý hóa đơn
Phần mềm quản lý thiết bị, công cụ
Phần mềm quản lý Taxi
Những người dùng đang xem chủ đề này
Guest


Nhảy diễn đàn
Bạn không thể tạo mới chủ đề trên điễn đàn.
Bạn không thể phản hồi chủ đề trên diễn đàn.
Bạn không thể xoá những bài bạn đưa lên trên diễn đàn.
Bạn không thể chỉnh sửa những bài bạn đưa lên trên diễn đàn.
Bạn không thể tạo mới thăm dò trên diễn đàn.
Bạn không thể bầu thăm dò trên diễn đàn.

Diễn đàn chính RSS : RSS

 Download miễn phí Minimize

 SP nhiều người quan tâm Minimize

www.cnsvietnam.com loading...


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG CNS
Trụ sở chính: Số 18/68, Quan Nhân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84.4) 3 556 2003. Fax: (84.4) 3 556 2272. Email: info@cnsvietnam.com

CNS TECHNOLOGY AND MEDIA CORPORATION
Chi nhánh phía nam: Số 1, Đường 3 Tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.8) 6 273 8646. Fax: (84.8) 6 264 5805. Email: hcm@cnsvietnam.com